💳 Термінова новина! Trustee Plus — найкраще рішення для розрахунку криптою 👉

Big Brother will be watching you. «Слуги народу» пропонують запровадити тотальну систему відеонагляду за громадянами і збір їхніх персональних даних

Народні депутати від «Слуги народу» внесли законопроєкт про ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Залишити коментар
Big Brother will be watching you. «Слуги народу» пропонують запровадити тотальну систему відеонагляду за громадянами і збір їхніх персональних даних

Народні депутати від «Слуги народу» внесли законопроєкт про ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Попри те, що під час війни заборонено встановлювати навіть відеореєстратор на авто, народні обранці збираються запровадити тотальний відеонагляд за громадянами. Відповідний законопроєкт № 11031 «Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки». зареєстрували нардепи від фракції «Слуга народу» В’ячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергій Кузьміних, Олександр Бакумов та інші.

Законопроєкт визначає такі поняття:

 • біометричні дані — персональні дані, отримані в результаті спеціального технічного опрацювання, що стосується фізичних, фізіологічних чи поведінкових ознак фізичної особи, таких як, зображення обличчя чи дактилоскопічні дані, голос, що дають змогу однозначно ідентифікувати або підтверджують однозначну ідентифікацію фізичної особи;
 • відеоаналітика — автоматизований аналіз відцифрованих даних, отриманих за допомогою системи відеомоніторингу стану публічної безпеки, що здійснюється з використанням спеціального програмного забезпечення;
 • відеомоніторинг — безперервний систематичний процес збору та обробки даних щодо стану публічної безпеки, який здійснюється засобами відеомоніторингу;
 • засоби відеомоніторингу — технічні засоби, які призначені для обробки даних (камери з функціями детектування обличчя, охорони периметра, керування трафіком тощо);
 • інцидент — запрограмована інформація про подію, предмет, особу чи транспортний засіб тощо, при фіксації яких у певних випадках системами відеомоніторингу стану публічної безпеки, відомчими системами відеомоніторингу підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) та фізичних осіб, які повністю або частково здійснюють відеомоніторинг публічних місць формується відповідне повідомлення;
 • користувачі системи відеомоніторингу стану публічної безпеки — уповноважені особи сил безпеки та сил оборони, органів державної влади, а також органів місцевого самоврядування, яким в установленому порядку надано відповідні права доступу до інформації, що міститься в системі відеомоніторингу стану публічної безпеки тощо.

Як мета в законопроєкті, згідно з пояснювальною запискою, зазначається зокрема:

 • здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень;
 • виявлення правопорушень та їхнє припинення;
 • встановлення та розшуку осіб, які переховуються;
 • створення умов для запобігання та подолання дитячої безпритульності та злочинності серед дітей;
 • безпеки на транспорті, у тому числі регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху;
 • здійснення прикордонного контролю і пропуску через державний кордон;
 • забезпечення безпеки дітей, учнів, студентів тощо.

Об’єктами відеомоніторингу будуть:

 • інформаційні об’єкти, до яких належать фізичні особи, а також транспортні засоби;
 • публічні місця;
 • інші території загального користування;
 • території, будівлі, споруди закладів освіти, охорони здоров’я та приміщення в них;
 • речі та предмети тощо.

Системи відеомоніторингу стану публічної безпеки складаються з технічних засобів, приладів, пристроїв, у тому числі з функціями фото-, аудіо- відеозапису, які працюють в автоматичному режимі, програмно-апаратних комплексів, що забезпечують обробку, аналіз, передачу даних до відповідної функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, захист інформації та розпізнавання (ідентифікацію) об’єктів.

Інформування про використання та локалізацію технічних засобів, приладів, пристроїв, у тому числі з функціями фото-, аудіо-, відеозапису, здійснюється шляхом розміщення повідомлення на вході в зону їх використання на видному місці та не повинні бути закриті повністю або частково будь-якими перешкодами, їх розміщення підтверджується додатковими повідомленнями (знаками) всередині зони.

Визначено, що система відеомоніторингу стану публічної безпеки центрального рівня є функціональною підсистемою єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України.

Положення про систему відеомоніторингу стану публічної безпеки центрального рівня затверджується МВС. Власником і розпорядником системи відеомоніторингу стану публічної безпеки центрального рівня є держава в особі МВС. МВС визначає державне підприємство (державну установу), що належить до сфери його управління, адміністратором системи відеомоніторингу стану публічної безпеки центрального рівня.

Система відеомоніторингу стану публічної безпеки центрального рівня забезпечує інтеграцію з системами відеомоніторингу стану публічної безпеки регіонального та місцевого рівнів, відомчими системами відеомоніторингу підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) та фізичних осіб, які повністю або частково здійснюють відеомоніторинг публічних місць.

Ідентифікація інформаційного об’єкта «фізична особа» здійснюється на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу:

 • власне ім’я,
 • дата народження/смерті,
 • місце народження,
 • стать,
 • відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи,
 • відомості про громадянство або його відсутність,
 • відцифрований образ обличчя особи,
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспортного документа особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону).

Ідентифікація транспортних засобів здійснюється на підставі таких відомостей про транспортний засіб: марка, модель, колір, рік випуску, номерний знак, інформація про власника транспортного засобу (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (для юридичних осіб), адреса реєстрації місця проживання фізичної особи або адреса місцеперебування юридичної особи.

З метою отримання інформації для ідентифікації об’єктів, зафіксованих у системах відеомоніторингу стану публічної безпеки, система відеомоніторингу стану публічної безпеки центрального рівня здійснює електронну інформаційну взаємодію з Єдиним державним демографічним реєстром, Єдиною інформаційно-аналітичною системою управління міграційними процесами, національною системою біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, Єдиним державним реєстром транспортних засобів, Державним реєстром фізичних осіб — платників податків.

Порядок доступу до інформації (даних) в системах відеомоніторингу стану публічної безпеки, які входять до єдиної системи відеомоніторингу стану публічної безпеки, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Доступ до даних систем відеомоніторингу стану публічної безпеки під час досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності здійснюється в порядку, передбаченому КПК та Законом «Про оперативно-розшукову діяльність».

Персональні дані (інформація про фізичну особу, власника транспортного засобу тощо), згідно із законопроєктом, зберігаються та обробляються в системах відеомоніторингу стану публічної безпеки протягом строку, необхідного для досягнення цілей обробки таких даних, визначених законодавством, але не більше 15 років.

Дані щодо відцифрованого образу обличчя особи, марки, моделі, кольору, номерного знаку тощо транспортного засобу, зберігаються лише в системі відеомоніторингу стану публічної безпеки центрального рівня.

Кожна особа, персональні дані (інформація про особу) якої внесено до систем відеомоніторингу стану публічної безпеки, має право:

 • ознайомитися з даними відносно себе, що внесено до систем відеомоніторингу стану публічної безпеки, якщо інше не встановлено законами України;
 • вимагати поновлення і виправлення інформації про себе;
 • на забезпечення захисту своїх прав, якщо запит або вимогу про виправлення своїх персональних даних не задоволено;
 • на безоплатне отримання довідки про внесення інформації щодо себе до систем відеомоніторингу стану публічної безпеки.

Фінансування робіт із забезпечення побудови та функціонування системи відеомоніторингу здійснюється з державного бюджету, у межах видатків, передбачених для МВС, міжнародної технічної допомоги та інших джерел. Пропонується, аби закон набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, що у січні стало відомо, що в Україні створюють єдину платформу відеоспостереження: уже інтегровано понад 8000 відеокамер.

В Україні створюють єдину платформу відеоспостереження: уже інтегровано понад 8000 відеокамер
В Україні створюють єдину платформу відеоспостереження: уже інтегровано понад 8000 відеокамер
По темi
В Україні створюють єдину платформу відеоспостереження: уже інтегровано понад 8000 відеокамер
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
По темi
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Обговорення
Коментарів поки немає.