Прокачайте свій бізнес з інструментами від Київстар 🧑‍💻

Угода користувача

Угода користувача про порядок користування сайтом, розміщеним за адресою: https://dev.ua (надалі — «Угода»).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. У цій Угоді використовуються такі терміни та визначення:

1.1.1. Сайт — сукупність програмно-технічних засобів і програмних кодів, за допомогою яких Адміністрація надає Користувачам інформацію, забезпечує доступ до відповідних ресурсів і сервісів системи (для цілей цієї Угоди таким ресурсом є https://dev.ua);

1.1.2. Адміністрація — власник Сайту, що забезпечує роботу Сайту та доступ до нього;

1.1.3. Користувач — фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди та отримала доступ до інформаційних ресурсів і сервісів Сайту, в тому числі та, яка пройшла процедури реєстрації та (або) автентифікації на Сайті, а також використовує його будь-яким способом без проходження таких процедур і вважається такою, що приєдналася до цієї Угоди;

1.1.4. Інформація — будь-яка текстова, графічна, звукова, програмна та технічна інформація та файли, розміщені Користувачами на Сайті.

1.1.5. Реєстрація — це комплекс дій для створення облікового запису на Сайті та згоди з умовами цієї Угоди.

1.1.6. Автентифікація — комплекс заходів для встановлення та підтвердження достовірності інформації про користувачів Сайту, умови та порядок проведення яких передбачені цією Угодою.

1.1.7. Обліковий запис — сукупність даних про Користувача, що зберігаються в комп’ютерній системі Сайту, зазначених під час реєстрації та (або) автентифікації Користувачем, необхідних для його ідентифікації та забезпечення доступу до його персональних даних і налаштувань.

1.1.8. ID номер –ідентифікаційний номер, який присвоюється Обліковому запису Користувача після проходження процедури реєстрації на Інформаційному Електронному Ресурсі.

1.1.9. Форми Угоди — форми, в які Користувач вносить інформацію під час процедур реєстрації та (або) автентифікації та які є невід’ємною частиною цієї Угоди.

1.1.10. Блоги — піддомен Сайту за постійною адресою в мережі Інтернет https://blogs.dev.ua, в якому користувачі з дозволу та згоди Адміністрації можуть публікувати, ділитися та коментувати розміщену на ньому Інформацію. До інформації, розміщеної в цьому розділі, застосовуються ті ж правила та вимоги, що й до інформації, розміщеної на Сайті

1.1.11. Вакансії — піддомен Сайту за постійною адресою в мережі Інтернет https://jobs.dev.ua, в якому користувачі з дозволу та погодження Адміністрації можуть розміщувати та поширювати Інформацію про вакансії. До інформації, розміщеної в цьому розділі, застосовуються ті ж правила та вимоги, що й до інформації, розміщеної на Сайті.

1.2. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією та Користувачами, які здійснюють будь-які дії на Сайті.

1.3. Відповідальність за порушення авторських прав, а також особистих майнових і немайнових прав авторів на будь-які об'єкти, що охороняються відповідно до чинного законодавства та міжнародного права, несуть Користувачі та інші фізичні особи, які розмістили такі матеріали на Сайті.

1.4. Користувач, який розміщує Інформацію на Сайті самостійно представляє і захищає свої інтереси, що виникають у зв’язку з розміщенням зазначеної інформації, у відносинах з третіми особами.

1.5. Сторони погоджуються, що Інформація, яка розміщується Користувачами та іншими особами на Сайті, надається без будь-яких гарантій і зобов’язань з боку Адміністрації, в тому числі в разі недостовірності (неналежної форми) такої інформації. Адміністрація не несе відповідальності за можливі перебої в роботі Сайту, відсутність доступу до нього та інші можливі технічні проблеми в роботі ресурсу

1.6. Сторонами цієї Угоди користувача є Адміністрація (п. 1.1.2.) та Користувач (п. 1.1.3.).

1.7. Користувач вважається таким, що прийняв умови цієї Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків, з моменту початку використання Сайту, що полягає як в ознайомленні зі змістом Сайту, так і в використанні послуг, пропонованих Сайтом. сайт. У разі незгоди з будь-яким із положень цієї Угоди Користувач зобов’язаний утриматися від використання або припинити подальше використання Сайту.

1.8. Цю Угоду розміщено за постійною адресою в мережі Інтернет: https://dev.ua/pages/agreement.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Права та обов’язки Адміністрації:

2.1.1. Адміністрація має право на власний розсуд редагувати, змінювати, видаляти будь-яку Інформацію, розміщену Користувачами, без будь-якого попереднього повідомлення, в тому числі якщо така Інформація суперечить вимогам законодавства або вимогам цієї Угоди користувача або вимогам Адміністрація.

2.1.2. Адміністрація має право анулювати Облікові записи Користувачів та знеособлювати Інформацію, залишену такими Користувачами, у разі порушення вимог цієї Угоди, а також відмовити в реєстрації Облікового запису Користувача, Обліковий запис якого був раніше анульований за порушення умов цієї Угоди.

2.1.3. Адміністрація має право в будь-який час вносити зміни до цієї Угоди в будь-якій її частині. При внесенні змін до цієї Угоди Користувач зобов’язаний ознайомитися з новою Угодою (її редакцією) та поставити відмітку про те, що приймає відповідну Угоду.

2.1.4. Адміністрація має право на свій розсуд відмовити Користувачеві або юридичній особі в реєстрації на Сайті.

2.1.5. Після отримання Адміністрацією інформації, яка підтверджує, що інформація, надана Користувачем при реєстрації Аккаунту на Сайті, не відповідає дійсності (за винятком фактів, що вона містить граматичні помилки, допущені при заповненні форми Угоди), а також у разі використання при реєстрації Аккаунту інформації, що суперечить вимогам цієї Угоди, в тому числі з порушенням прав і законних інтересів третіх осіб, Адміністрація має право розірвати Угоду користувача в односторонньому порядку без повідомлення Користувача.

2.2. Права та обов’язки Користувача:

2.2.1. Користувач зобов’язується використовувати Сайт відповідно до умов цієї Угоди.

2.2.2. Користувач має право використовувати тільки ту частину інформації, розміщеної на Сайті, доступ до якої відкритий і дозволений Адміністрацією ресурсу.

2.2.3. Користувач має право розміщувати Інформацію, що відповідає тематиці відповідних розділів (коментарів) Сайту. Розміщена Користувачем інформація не повинна порушувати права та законні інтереси інших Користувачів. Дії Користувача не повинні суперечити вимогам цієї Угоди та нормам міжнародного права.

2.2.4. Користувач, який пройшов процедуру автентифікації, має право коментувати Інформацію, розміщену іншими Користувачами.

2.2.5. Користувач зобов’язується не використовувати Сайт для розсилки масових повідомлень рекламного та іншого характеру (спаму), а також не використовувати Сайт для реклами власних товарів (робіт, послуг).

2.2.6. Користувач зобов’язується не підривати діяльність Сайту, а також не використовувати програмно-технічні методи та засоби впливу на Сайт з метою дестабілізації його роботи.

2.2.7. Користувачі не мають права використовувати інформацію, розміщену на Сайті, в комерційних та інших цілях без отримання згоди Адміністрації ресурсу.

2.2.8. Передрук, відтворення в будь-якому вигляді, розповсюдження, в тому числі в перекладі, будь-яких матеріалів сайту (включаючи коментарі та рецензії) можливе з дотриманням правил цитування, а при розміщенні в мережі Інтернет — посилання на вихідну сторінку Сайту. https://dev.ua обов’язковий).

2.2.9. Розміщення на Сайті посилань на конкуруючі ресурси, включаючи новинні ресурси, сайти вакансій і бази даних резюме, можливе тільки за згодою Адміністрації.

2.2.10. Користувач повинен бути зареєстрований на Сайті під одним Обліковим записом. У разі виявлення Адміністрацією факту наявності у одного Користувача кількох Облікових записів без причин, зазначених у цій Угоді, або інших погоджених Адміністрацією причин, Адміністрація має право на власний розсуд анулювати дублікати Облікових записів Користувачів.

3. ПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЇ

Вимоги до персональних даних Користувачів

3.1. Процедура реєстрації Користувачів може здійснюватися двома способами:

— заповнення реєстраційної форми на Сайті, в якій Користувач вказує свою адресу електронної пошти (e-mail), за допомогою якої в подальшому він здійснить вхід на Сайт і відновить пароль у разі його втрати;

— Авторизація через обліковий запис Користувача в соціальній мережі «LinkedIn». Даний спосіб передбачає автоматичне проходження процедури автентифікації відповідно до п. 3.2. цієї Угоди.

Користувач погоджується з цією Угодою, заповнюючи відповідний пункт у графі (чекбокс).

При реєстрації Облікового запису Користувача на Сайті Адміністрація присвоює йому ідентифікаційний номер, який є номером Облікового запису.

3.2. Для отримання розширеного доступу до функціональних можливостей Сайту Користувач повинен пройти процедуру автентифікації.

Автентифікація на Сайті здійснюється шляхом введення електронної адреси, вказаної під час процедури реєстрації, пароля та авторизації через соціальну мережу «LinkedIn», на основі OAuth-протоколу та не передбачає передачу будь-якої інформації Адміністрації Сайту. , крім адреси електронної пошти (e-mail), імені, прізвища, фотографії профілю, статі та іншої загальнодоступної інформації (сукупно або не в повному обсязі, відповідно до прав доступу Користувача до інформації, розміщеної на таку електронну адресу: https://docs.microsoft.com/en-us/linkedin/.

3.3. Вся інформація, отримана Користувачем під час реєстрації та (або) автентифікації на Сайті, вважається отриманою від нього особисто за відсутності заяви Користувача про втрату та (або) крадіжку автентифікаційних даних, надісланих Адміністрації ресурсу електронною поштою за адресою: [email protected]. Проходження Користувачем процедури реєстрації та (або) автентифікації на Сайті прирівнюється до письмової згоди Користувача на обробку його персональних даних.

4. ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ КОРИСТУВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ НА САЙТІ

4.1. При розміщенні будь-якої Інформації на Сайті Користувач повинен керуватися такими правилами:

4.1.1. Інформація (в тому числі будь-які коментарі, відгуки, повідомлення, матеріали), що розміщується Користувачем, не повинна порушувати авторські права, права на товарні знаки, засоби індивідуалізації та/або права на інші об’єкти інтелектуальної власності, що належать третім особам.

4.1.2. На Сайті заборонено:

  • вчинення дій, спрямованих на введення Адміністрації в оману;
  • створення профілів з використанням сторонніх даних;
  • розміщення інформації в полях форм і розділах Сайту, не призначених для даного виду інформації;
  • розміщення інформації, що містить расистські висловлювання, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, заклики до порушення законодавства, висловлювання дискримінаційного, ксенофобського, націоналістичного характеру, образи, нецензурну або грубу лексику, а також будь-які інші висловлювання, що порушують чинну Угоду;
  • розміщення Інформації з метою поширення завідомо неправдивих відомостей, наклепу;
  • розміщення інформації, що містить грубість по відношенню до висловлювань співрозмовників, провокації до порушення цієї Угоди, нецензурні висловлювання та образи в будь-якій формі.

Інформація, яка розміщується Користувачами, не повинна містити рекламу в будь-якій формі. На Сайті забороняється розміщувати інформацію та коментарі, що порушують законодавство та/або права і законні інтереси третіх осіб (у тому числі матеріали рекламного, еротичного, порнографічного та (або) образливого характеру).

4.2. При написанні повідомлень, відгуків і коментарів Користувач повинен дотримуватися наступних правил:

  • виконувати вимог цієї Угоди та чинного законодавства;
  • поважати авторські права на твори науки, літератури, мистецтва. При цитуванні обов’язково зазначати джерело та автора;
  • поважати право на приватність. Заборонено без дозволу розміщувати повідомлення, що містять інформацію, що стосується особистого життя інших користувачів, у тому числі розголошувати зміст листування, телефонних та інших повідомлень особистого листування, справжні імена та інші персональні дані (адреси, телефони, місця роботи). тощо) інших Користувачів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Усі повідомлення відображають думку їх авторів. Користувачі несуть повну відповідальність за інформацію, яку вони поширюють.

5.2. Адміністрація не несе відповідальності за достовірність, правдивість і законність Інформації, що розміщується Користувачами на Сайті.

5.3. Користувач несе повну персональну відповідальність за достовірність даних, наданих під час процедур Реєстрації та Автентифікації на Сайті.

5.4. Адміністрація залишає за собою право не брати участі в суперечках і обговореннях, не оцінювати надані докази і не видаляти повідомлення за відсутності однозначної можливості оцінити відповідність розміщеної Користувачами Інформації законодавству і правилам цієї Угоди.

5.5. Користувачі, які розміщують Інформацію, повинні бути готові, у разі необхідності, самостійно надати докази її легітимності та законності. Користувачі несуть повну особисту відповідальність за розміщення на Сайті інформації, яка може завдати шкоди третім особам.

5.6. Адміністрація залишає за собою право залучати Користувачів як свідків, третіх осіб, відповідачів у суді та правоохоронних органах.

5.7. Адміністрація не гарантує, що Сайт буде сумісний і/або працюватиме з будь-яким програмним забезпеченням Користувача. Повідомлення користувачів на Сайті можуть містити посилання на інші сайти або ресурси. Оскільки Адміністрація не контролює інші сайти або ресурси, Адміністрація не несе відповідальності за роботу таких сайтів або ресурсів, а також за контент, рекламу, матеріали, товари та послуги, доступні на таких сайтах або ресурсах. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачам третіми особами, які розмістили такі посилання.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Листування між Адміністрацією Сайту та Користувачами здійснюється за допомогою електронної пошти (e-mail) за адресою електронної пошти [email protected]. Адміністрація надсилає Користувачам листи за адресами, вказаними Користувачами при реєстрації на Сайті. Лист, надісланий Адміністрацією на таку адресу електронної пошти (e-mail), вважається отриманим Користувачем в той же день.

6.2. Реєстрація на Сайті, а також використання його без реєстрації є фактом прийняття Користувачем умов цієї Угоди. Ця Угода є договором публічної оферти. Використання Сайту, реєстрація та автентифікація на Сайті є прийняттям цієї оферти, що прирівнюється до укладення угоди на викладених у ній умовах.

6.3. Користувач визнає та погоджується з тим, що розміщена ним інформація може бути використана пошуковими або іншими автоматизованими службами та будь-якими іншими способами.

6.4. Реєструючись на Сайті, Користувач може висловити свою згоду на отримання інформаційних розсилок на електронну пошту, вказану при реєстрації, поставивши відповідну відмітку в полі. Користувач повідомляє, що в будь-який час він може відмовитися від розсилки через налаштування в особистому кабінеті на Сайті та в листі розсилки, надісланому на електронну пошту.

6.5. Застосовним правом до цієї Угоди є матеріальне право України.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Зміни та (або) доповнення до цієї Угоди вносяться шляхом видання нової редакції Угоди та набирають чинності з дати оприлюднення зміненої/доповненої Угоди на Сайті за адресою, що зазначена в п. 1.8. Угоди.

7.2. Ця Угода та (або) доповнення (зміни) до неї є обов’язковими для всіх Користувачів, у тому числі тих, що зареєстровані (або користуються) і пройшли процедуру автентифікації на Сайті до набрання чинності новою редакцією Угоди.

7.3. Якщо Угода в якійсь частині не відповідає вимогам чинного законодавства, то в цій частині сторони керуються вимогами відповідного законодавства. Невідповідність Угоди в будь-якій її частині вимогам законодавства не є підставою для визнання її недійсною в цілому.