💳 Термінова новина! Trustee Plus — найкраще рішення для розрахунку криптою 👉

15 ефективних промптів ChatGPT, які допоможуть вам заощадити 15 годин щотижня

Михайло Куц, Product Marketing Manager, склав добірку 15 ефективних промптів ChatGPT, які допоможуть вам заощадити 15 годин щотижня.

З дозволу автора публікуємо 15 підказок, які допоможуть працювати ефективніше. 

1 коментар
15 ефективних промптів ChatGPT, які допоможуть вам заощадити 15 годин щотижня

Михайло Куц, Product Marketing Manager, склав добірку 15 ефективних промптів ChatGPT, які допоможуть вам заощадити 15 годин щотижня.

З дозволу автора публікуємо 15 підказок, які допоможуть працювати ефективніше. 

1. Щоб швидше засвоїти матеріал, застосовуйте правило 80/20:

«I’d like to know more about [insert subject]. Determine and communicate the top 20% of the lessons I’ve learned from this issue, which will enable me to comprehend the remaining 80%.»

«Я хотів би дізнатися більше про [вкажіть тему]. Визначте і повідомте мені 20% уроків, які я засвоїв з цього питання, що дозволить мені зрозуміти решту 80%».

2. Отримайте критику, щоб покращити свій твір:

[Insert writing here]

«Check the work I did above. Correct spelling and grammar errors. and offer advice that can help my writing become clearer.»

[Вставте текст тут].

«Перевірте роботу, яку я зробив вище. Виправте орфографічні та граматичні помилки й дайте пораду, яка може допомогти моєму письму стати зрозумілішим».

3. Використовуйте ChatGPT як помічника:

«I’m writing a report on [enter subject]. Do extensive research and write a detailed report that includes a step-by-step instructions to help readers comprehend [insert outcome].»

«Я пишу доповідь на тему [введіть тему]. Проведіть велике дослідження і напишіть детальний звіт, який включає покрокові інструкції, що допоможуть читачам зрозуміти [вставити результат]».  

4. Здобути нові знання чи навички:

«I’d like to get [insert desired ability]. Make a 30-day study schedule that will assist someone like me who is just starting to learn and advance in this area.

«Я хотів би отримати [вкажіть бажану навичку]. Складіть 30-денний графік навчання, який допоможе таким, як я, хто тільки починає вчитися і розвиватися в цій сфері».

5. Піддайте свої знання тестуванню, щоб зробити їх міцнішими:

«I’m studying [insert topic] right now. Give me a rundown of questions to gauge my knowledge. Find the knowledge gaps in my responses and provide me with more accurate responses to close those gaps.»

«Я зараз вивчаю [вкажіть тему]. Дайте мені кілька запитань, щоб оцінити мої знання. Знайдіть прогалини в моїх відповідях і надайте мені більш точні відповіді, щоб закрити ці прогалини».

6. Навчіть ChatGPT надавати вам підказки:

«You are an AI created with [insert occupation] in mind. Make a list of your personal top ten prompts.

«Ви — штучний інтелект, створений з урахуванням [вкажіть професію]. Складіть список ваших особистих десяти найкращих підказок.

7. Попросіть ChatGPT писати у вашому улюбленому стилі:

«Analyze the writing style from the text below and write a 200 word piece guide on [insert topic]»

«Проаналізуйте стиль написання тексту нижче і напишіть інструкцію на 200 слів на тему [вкажіть тему]»

[Введіть свій текст тут].

8. За лічені хвилини розберете будь-яку складну тему:

«Explain [insert topic] in simple and easy terms that any beginner can understand.»

«Поясніть [вкажіть тему] простими і зрозумілими словами, які зрозуміє будь-який початківець».

9. Придумайте свіжі концепції:

«I’d like to [insert objective or task]. Produce [insert desired result] for [insert task or objective].»

«Я хотів би [вставити мету або завдання]. Досягти [вставити бажаний результат] для [вставити завдання або мету]».

10. Скорочуйте довгі статті та документи:

«Summarize the text below and give me a list of bullet points with key insights and the most important facts.»

«Підсумуйте наведений нижче текст і дайте мені список основних пунктів з ключовими ідеями та найважливішими фактами».

[Помістіть текст тут].

11. Знаходьте швидкі розв’язання проблем:

«Give me a step by step solution to the problem above with clear instructions on how to execute each step.»

Вставте проблему].

«Дайте мені покрокове рішення наведеної вище проблеми з чіткими інструкціями, як виконати кожен крок».

12. Швидше приймати мудріші рішення:

«I am attempting to determine whether or not to [enter decision]. Please provide me with a list of advantages and disadvantages so I can determine whether or not to make this option.»

«Я намагаюся визначити, чи варто [вкажіть рішення]. Будь ласка, надайте мені список переваг і недоліків, щоб я міг визначити, чи варто приймати цей варіант».

13. Отримувати стислі, глибокі анотації книг:

«Summarize the book [insert book] by the author [insert author] and give me a list of the most important learnings and insights.»

«Підсумуйте книгу [вкажіть книгу] автора [вкажіть автора] і надайте мені список найважливіших висновків та ідей».

14. Зробіть складні тексти легшими для розуміння, зробивши їх простішими

«Rewrite the text below and make it easy for a beginner to understand» .

«Перепишіть текст нижче і зробіть його зрозумілим для початківця» .

[Помістіть текст тут].

15. Позбавтеся від завалів

«Я працюю над постом у блозі на тему [вкажіть тему]. Я не можу придумати яскраву назву. Будь ласка, запропонуйте мені п’ять ідей для заголовка цієї статті в блозі».

«I’m working on a blog post regarding [enter subject]. I’m at a loss for a catchy title. Please provide me with five ideas for this article’s blog title.»

50 промптів для ChatGPT які будуть корисні для бізнесу та заощадять години роботи співробітників
50 промптів для ChatGPT, які будуть корисні для бізнесу та заощадять години роботи співробітників
По темi
50 промптів для ChatGPT, які будуть корисні для бізнесу та заощадять години роботи співробітників
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
По темi
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Обговорення
0

Дякую! Корисно! Цікаво, чи однаково вони працюють для GPT3.5 та GPT4