💳 Trustee Plus: розраховуйся криптою за допомогою платіжної картки. Ліміт: 50 000 євро 🚀

Як забронювати працівника через «Дію», коли це стане можливим та кому отримати відстрочку не вдасться: ключові питання і відповіді

Обов’язковою умовою бронювання через Портал «Дія» буде наявність даних про працівника в Реєстрі військовозобов’язаних.

Залишити коментар
Як забронювати працівника через «Дію», коли це стане можливим та кому отримати відстрочку не вдасться: ключові питання і відповіді

Обов’язковою умовою бронювання через Портал «Дія» буде наявність даних про працівника в Реєстрі військовозобов’язаних.

Для того, аби забронювати працівника через Портал «Дія», необхідно буде, аби Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» містив про нього інформацію. Крім того, в «Оберіг» має бути наявна інформація про перебування військовозобов’язаного у трудових відносинах із державним органом, підприємством, установою.

Нагадаємо, постановою від 5 червня № 650 Кабмін визначив Порядок бронювання військовозобов’язаних засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Порталу «Дія»). Утім, реалізація відбудеться не відразу. Наразі уповноваженим органам надали час — місяць (фактично, до 5 липня) — для того, аби втілити автоматичний обмін інформацією між порталом «Дія», Реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» та Єдиним державним реєстром юросіб, ФОПів та громадських формувань (ЄДР).

Порядок бронювання через «Дію» стосується бронювання осіб, які працюють або проходять службу:

 • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
 • на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань;
 • на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Етап 1 — Формування Єдиного переліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для бронювання

Отже, для цілей бронювання військовозобов’язаних засобами Порталу Дія Мінекономіки формує та веде Єдиний перелік органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для бронювання військовозобов’язаних, до якого включаються державні органи, підприємства, установи.

Мінекономіки вносить до Єдиного переліку державні органи.

Відповідний державний орган вносить до Єдиного переліку підприємства та установи (які є критично важливими для ЗСУ та для економіки).

Включення державного органу, підприємства, установи до Єдиного переліку здійснюється на підставі поданого Мінекономіки або державним органом повідомлення про включення до Єдиного переліку, яке формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття його змісту.

Повідомлення формується уповноваженою особою Мінекономіки, державного органу засобами Порталу Дія шляхом підключення до робочих місць після проходження нею ідентифікації та автентифікації з використанням КЕП або удосконаленого електронного підпису.

Повідомлення повинно зокрема містити підстави для бронювання військовозобов’язаних працівників державного органу, підприємства та установи:

 • дата прийняття і номер рішення центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, СБУ, Мінстратегпрому про визначення підприємства критично важливим для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань
 • дата прийняття і номер рішення центрального органу виконавчої влади, обласної, Київської міської держадміністрації (військової адміністрації у разі її утворення) про визначення установи критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період або рішення МЗС, Мінреінтеграції, Секретаріату Кабміну чи органів, які здійснюють управління державним майном, що забезпечує діяльність відповідно Президента, Верховної Ради та Кабміну, про затвердження переліку таких установ.

Формування повідомлення автоматично припиняється або його подання блокується засобами Порталу Дія, якщо зазначені у повідомленні відомості:

 • не підтверджуються відомостями Єдиного держреєстру юросіб, ФОПів та громадських формувань;
 • надані не в повному обсязі;
 • не узгоджуються між собою.

Етап 2 — Бронювання військовозобов’язаних за списками засобами порталу «Дія».

Надалі списки подаються державними органами, підприємствами, установами, які включені до Єдиного переліку.

Керівник державного органу, підприємства, установи або уповноважена ним особа засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, формує списки після проходження ідентифікації та автентифікації.

Під час формування списку з Реєстру військовозобов’язаних шляхом електронної інформаційної взаємодії отримуються відомості щодо:

 • загальної кількості військовозобов’язаних в державному органі, на підприємстві, в установі, які формуються на підставі даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • загальної кількості військовозобов’язаних в державному органі, на підприємстві, в установі, яким надана відстрочка та які переведені на спеціальний військовий облік.

Сформований список перевіряється засобами Реєстру військовозобов’язаних з метою перевірки наявності особи в зазначеному Реєстрі.

Строк дії відстрочки

У разі позитивного результату перевірки засобами Реєстру військовозобов’язаних автоматично здійснюється переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки. З моменту переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік він вважається заброньованим та йому надається відстрочка на такий період, який не може перевищувати:

 • строку проведення мобілізації, — для військовозобов’язаних в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
 • строку дії контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань, — для військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
 • 12 місяців, — для військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення;
 • строк договору (контракту) або строку, на який їх обрано (призначено), — для військовозобов’язаних у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України.

Коли працівник не підлягає бронюванню через «Дію»

Військовозобов’язаний не підлягає бронюванню, про що керівнику державного органу, підприємства, установи повідомляється засобами Порталу «Дія», у разі:

 • відсутності в Реєстрі військовозобов’язаних відомостей про військовозобов’язаного;
 • відсутності в Реєстрі військовозобов’язаних відомостей про перебування військовозобов’язаного у трудових відносинах з державним органом, підприємством, установою.

Як підтвердити відстрочку в електронному вигляді

Інформація про надання відстрочки (бронювання) відображається у військово-обліковому документі в електронній формі.

За заявою працівника в електронній формі, поданою засобами Порталу Дія, може формуватися витяг про бронювання військовозобов’язаного, який є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки.

Витяг формується в електронній формі засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття його змісту. Витяг надсилається засобами Порталу Дія в електронний кабінет користувача.

Витяг повинен містити унікальний електронний ідентифікатор (QR-код), який формується автоматично. Перевірка витягу проводиться з використанням електронних пристроїв шляхом зчитування унікального електронного ідентифікатора (QR-коду), який забезпечує перевірку даних в Реєстрі військовозобов’язаних.

Анулювання бронювання

Бронювання військовозобов’язаного підлягає анулюванню у разі:

 1. закінчення строку її дії;
 2. завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
 3. позбавлення підприємства, установи та організації статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення органом, який прийняв рішення про визначення такого підприємства, установи та організації критично важливими;
 4. ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;
 5. звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації (крім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах одного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації);
 6. тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством;
 7. обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації;
 8. надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
 9. припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення — для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України.
Уряд підтримав постанову яка дозволяє бронювати співробітників онлайн через «Дію»
Уряд підтримав постанову, яка дозволяє бронювати співробітників онлайн через «Дію»
По темi
Уряд підтримав постанову, яка дозволяє бронювати співробітників онлайн через «Дію»
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
По темi
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте також
Навіть одружитися без документів можна. В органах ДРАЦС запрацювала нова зручна функція цифрових паспортів
Навіть одружитися без документів можна. В органах ДРАЦС запрацювала нова зручна функція цифрових паспортів
Навіть одружитися без документів можна. В органах ДРАЦС запрацювала нова зручна функція цифрових паспортів
«Дія» пішла в світ: Естонія створить свій застосунок, а ми їй допоможемо
«Дія» пішла в світ: Естонія створить свій застосунок, а ми їй допоможемо
«Дія» пішла в світ: Естонія створить свій застосунок, а ми їй допоможемо
1 коментар
Як отримати довідку про доходи через «Дія» за 30 хвилин. Інструкція
Як отримати довідку про доходи через «Дія» за 30 хвилин. Інструкція
Як отримати довідку про доходи через «Дія» за 30 хвилин. Інструкція
Через «Дiю» можна буде отримувати детальну інформацію про судові засідання
Через «Дiю» можна буде отримувати детальну інформацію про судові засідання
Через «Дiю» можна буде отримувати детальну інформацію про судові засідання

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Обговорення
Коментарів поки немає.