Блог

Зарплатні перспективи ІТ-фахівців: порівняння України, Польщі та Чехії

Діджиталізація все більше охоплює різні сфери життя у всьому світі. І хоча ІТ-індустрія переживає сьогодні не найкращі часи, потреба в айтішниках лишається актуальною, особливо — у досвідчених, висококласних і відповідальних спеціалістах. Багато заокеанських ІТ-компаній із метою оптимізації витрат дивляться у бік Східної та Західної Європи. Та й самі ІТ-фахівці з цих регіонів шукають більш вигідні варіанти з релокейтом. Щоб виявити більш привабливі умови як для працедавців, так і для програмістів, цілком доречним буде порівняння заробітних плат програмувальників в Україні та деяких прогресивних в сенсі ІТ розвитку державах ЄС.

Для більшої предметності зосередимо увагу на двох посадах: розробник (мова програмування — Java) та Unity-розробник (мова програмування — C#). Безперечно, заробітна плата для цих фахівців може різнитися навіть у межах однієї країни, будучи залежною від таких чинників, як досвід розробника, розмір компанії, її регіональне розташування тощо. Однак, загальні тенденції оплати праці в галузі розробки програмного забезпечення у досліджуваних країнах очевидні й відображені у нижченаведеній таблиці.

Країна  Java розробник Unity. C#  розробник
Україна  $24 000 — $50 000 $36 000 — $60 000
Польща $40 000 — $70 000 $ 40 000 — $70 000
Чехія  $36 000 — $60 000 $35 000 — $55 000
Німеччина   $45 000 — $80 000 $50 000 — $90 000

Як бачимо, найменше Java розробник отримує в Україні, трохи більше — в Чехії, ще вище заробіток для цієї посади у Польщі, і найвища зарплатня — у Німеччині. Unity C# розробник, своєю чергою, найменше заробляє у Польщі, дещо більше — у Чехії, потім іде Україна, і за нею — з найвищою зарплатою — слідує Німеччина.

Виходячи з наведених вище даних можемо зробити наступні висновки. Україна пропонує відносно низькі зарплати для розробників Java та Unity C# порівняно з іншими країнами. Це робить її привабливим варіантом для компаній, які хочуть найняти кваліфікованих розробників за вигіднішою ціною. Польща забезпечує конкурентоспроможну зарплату для розробників Java та Unity C#. Вона пропонує хороший баланс між доступністю та наявністю кваліфікованої робочої сили. Саме тому, ця країна може стати привабливим вибором для компаній, які шукають талановитих розробників за помірну ціну. Чехія пропонує помірні зарплати як для розробників Java, так і — Unity C#. Водночас країна має потужний резерв кадрів відповідних спеціалістів, що також робить її доволі цікавою для роботодавців. Німеччина демонструє найвищі зарплати для двох категорій розробників серед перелічених держав. І хоча країна пропонує висококваліфіковану робочу силу, вища вартість найму в Німеччині може бути обмежувальним фактором для компаній з обмеженим бюджетом.

Загалом, вибір країни для найму розробників Java та Unity C# залежить від таких факторів, як бюджет, вимоги до проєкту та потреби в конкретних талантах. Приймаючи рішення щодо найму в цих країнах, компанії повинні враховувати баланс між рівнем кваліфікації, вартістю та наявністю фахівців.

Найм програмувальників у кожній з аналізованих країн може мати як свої переваги, так і недоліки, які, безперечно, повинні враховуватися компанією-працедавцем.  

Так, серед плюсів найму в Україні — конкурентоспроможна зарплата для розробників Java та Unity C#, відносно нижча вартість найму в порівнянні з іншими країнами, наявність кваліфікованої робочої сили в царині ІТ та потужної системи технічної освіти. До мінусів найму в Україні можна віднести, зокрема можливість відтоку талантів через вищі зарплати в інших країнах, гостру конкуренцію на ринку праці, оподаткування та внески на соціальне страхування, які можуть становити значну частину доходу.

Наймаючи розробників у Польщі, компанія отримає такі вигоди, як конкурентоспроможна зарплата для Java розробників і відносно невисока зарплата для Unity C# розробників, доступ до розвинутого ІТ-ринку з великою кількістю компаній і загалом сприятливе ділове середовище та членство в ЄС. Серед недоліків: високі ставки податків і соціальних внесків; для окремих посад може знадобитися знання польської мови; потенційна конкуренція за кваліфікованих спеціалістів у великих містах.

Чехія приваблює конкурентоспроможною зарплатою для розробників Java та Unity C#, доступом до кваліфікованої робочої сили ІТ і потужними закладами технічної освіти. Але насторожує високими ставками податків і соціальних внесків, гострою конкуренцією на ринку праці, особливо в Празі, необхідністю володіння чеською мовою для деяких посад.

Серед плюсів найму розробників у Німеччині: доступ до висококваліфікованої робочої сили ІТ і широких можливостей кар’єрного росту; висока якість життя, розвинена інфраструктура та стабільна економіка. Серед мінусів: високі ставки податків і соціальних внесків; сильна конкуренція на ринку праці; знання німецької мови для багатьох посад.

Безперечно, коло чинників, які має враховувати ІТ компанія під час рекрутменту, може бути розширено за рахунок таких показників, як культурна приналежність, вартість життя та наявність спеціалізованих талантів тощо. Крім того, кожний кейс унікальний, тому, перш ніж прийняти рішення щодо найму програмістів в Україні, Польщі, Чехії чи Німеччині, ІТ-бізнес має проаналізувати усі критичні для нього фактори.