Блог

Що таке гіг-контракт, історія його виникнення, особливості укладання та податкове навантаження

Гіг-контракти в Україні є відносно новим явищем. Річ у тому, що євроінтеграційні процеси передбачають здійснення суттєвого перегляду концепцій правового регулювання трудових відносин, особливо, враховуючи сучасні тенденції розвитку ІТ-бізнесу. Борис Сердюков, адвокат і керівний партнер юридичної компанії «LR Group», розповів про історію виникнення гіг-контрактів, особливості його використання та податкове навантаження.

Історія виникнення

15 липня 2021 року Верховна Рада прийняла Закон «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», який передбачає створення спеціального правового режиму для ІТ-галузі. Законом було передбачено ряд заходів, які сприятимуть розвитку IT-індустрії, зокрема, запровадження гіг-контрактів.

8 лютого 2022 року відбувся офіційний запуск «Дія.City» — з цього часу в Україні починає працювати спеціальний правовий режим, розроблений для розвитку IT-галузі.

В Україні розвиток гіг-економіки пов’язано з проєктом порталу «Дія.City», який повинен стати вільною економічною зоною для розвитку ІТ-бізнесу в Україні. При підключенні до порталу «Дія.City» його резидент інтегрується в особливий правовий режим, що містить у собі спеціальні правові норми, зокрема, що стосуються відносин з гіг-спеціалістами, з якими укладається гіг-контракт.

Слід відзначити, що таке явище, як гіг-контракт, отримало додаткову перспективу розвитку внаслідок локдауну, який став наслідком пандемії коронавірусу, тому популярність такої форми працевлаштування швидко підвищилась. Розвитку гіг-економіки також посприяли економічні причини. Зокрема, з метою економії постраждалі після локдауну компанії стали наймати працівників на неповний робочий день чи на тимчасову роботу.

Що таке гіг-контракт

Відповідно до ст. 1 Закону, гіг-контракт — цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента «Дія.City» як замовника, а резидент «Дія.City» зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також передбачені законом соціальні гарантії.

Детальний аналіз положень Закону дає змогу дійти висновку про те, що гіг-контракт — це фактично певна форма залучення профільних спеціалістів, яка поєднує в собі ознаки трудового договору і договору цивільно-правового характеру. Водночас залучених в такий спосіб співробітників — не приймають в штат компанії, а запрошують на конкретні проекти, де вони у визначений строк вирішують певні задачі.

Специфіка компаній, які працюють в ІТ-сфері — в зацікавленості у короткострокових «відносинах» з певними фахівцями або ж залученні необхідних спеціалістів на окремі проекти. Водночас компанії, які працюють в ІТ-сфері, зазвичай не мають необхідності в укладанні безстрокових трудових договорів у звичному для більшості працівників вигляді. 

В останні роки найбільш поширеною формою співпраці в ІТ-індустрії (до прийняття Закону) були цивільно-правові договори, які компанії укладали з ФОП для залучення певних фахівців на окремі проекти. Така форма співпраці, з одного боку, гарантувала компаніям сприятливий податковий режим (зокрема, спрощену систему оподаткування), а з іншого боку, надавала залученим спеціалістам певну свободу вибору графіку і місця роботи. 

В той же час, оформлені в такий спосіб співпраці фахівці, фактично були позбавлені передбачених чинним законодавством України соціальних гарантій: права на вихідні, відпустку, обідню перерву, лікарняний, тощо. Більш того, «договір з ФОП» міг бути кваліфікований податківцями як «приховування трудових відносини», та мав наслідком перспективу накладення штрафних санкцій. Відтак, така модель ведення бізнесу, як «укладання договорів з ФОП» в значній мірі не сприяла ані стабільності бізнесу, ані гарантії захисту фахівців, та передусім не створювала умов для залучення інвестицій.

Особливості гіг-контракту

Відповідно до Закону, гіг-контракт укладається у письмовій (електронній) формі і має певні особливості щодо умов:

 • Не допускається будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг під час укладання, зміни та припинення гіг-контракту залежно від расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, статі, сімейного життя. Крім того, забороняється вимагати у гіг-спеціаліста відомості про його расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, відомості, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричні або генетичні дані, а також документи, що містять такі відомості;
 • Строк дії гіг-контракту, права, обов’язки та відповідальність сторін гіг-контракту, винагорода гіг-спеціаліста, умови припинення гіг-контракту, а також інші умови визначаються у гіг-контракті за домовленістю сторін;
 • Цивільно-правовий договір не вважається гіг-контрактом, якщо в ньому прямо не зазначено про укладення саме гіг-контракту;
 • Укладення та виконання гіг-контракту не є здійсненням підприємницької чи іншої господарської діяльності гіг-спеціаліста;
 • Укладення та/або виконання гіг-контракту не може вважатися вступом у трудові відносини;
 • Гіг-контракт укладається на невизначений строк, якщо інший строк не встановлений сторонами гіг-контракту чи законом;
 • Розмір винагороди в гіг-контракті може визначатися в іноземній валюті;
 • Розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам, становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні до євро, встановлений НБУ станом на перше число відповідного календарного місяця;
 • Гіг-контрактом можуть визначатися такі умови виконання робіт (надання послуг) з урахуванням положень Закону: час виконання робіт (надання послуг), час відпочинку, умови перебування гіг-спеціалістів за визначеним місцем виконання робіт (надання послуг) та за місцем здійснення діяльності резидентом «Дія.City», правила резидента «Дія.City», зокрема щодо охорони праці у місцях виконання робіт (надання послуг) та місцях здійснення діяльності резидентом «Дія.City», та відповідальність за їх порушення, порядок оброблення персональних даних, надання додаткових компенсаційних виплат чи гарантій, тощо;
 • Сторони гіг-контракту можуть погодити кількість годин на день та/або на тиждень для виконання гіг-спеціалістом робіт (надання послуг), загальна кількість яких не може перевищувати 8 і 40 годин відповідно. За відсутності домовленості сторін щодо визначеної кількості годин вважається, що гіг-спеціаліст виконує роботи (надає послуги) протягом 40 годин на тиждень;
 • Тривалість перерви протягом дня, тривалість щотижневого відпочинку, оплачуваної та неоплачуваної перерви у виконанні робіт (наданні послуг) гіг-спеціаліста в робочі дні, порядок оплати днів таких перерв у виконанні робіт (наданні послуг) встановлюються за домовленістю сторін у гіг-контракті;
 • Гіг-спеціаліст має право на щорічну оплачувану перерву у виконанні робіт (наданні послуг) тривалістю 17 робочих днів, якщо гіг-контрактом не визначено більшу тривалість такої перерви;
 • Гіг-спеціалісти підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності, що надається в порядку та розмірах, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
 • Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням гіг-контракту, належать гіг-спеціалісту, який створив такий об’єкт.

Отже, на відміну від «класичних» трудових договорів, які укладаються на підставі Кодексу законів про працю (КЗпП), гіг-контракт є більш гнучким у формі та умовах, які можуть погодити сторони, а відтак, має суттєві переваги для обох сторін. 

Гіг-контракт більшою мірою відрізняється за змістом від звичайних «договорів із ФОП-ом» саме наявністю соціальних гарантій, які надаються гіг-спеціалістам.

Крім того, всі гіг-спеціалісти є рівними у своїх правах, без надання будь-якій категорії якихось пільг чи переваг по відношенню до інших. Конкурентною перевагою при укладанні гіг-контракту, можуть бути рівень майстерності і професіоналізму відповідного фахівця, а не його гендерний чи соціальний статус.

Аналізуючи досвід використання моделі гіг-контрактів в інших країнах, слід констатувати, що у більшості країн до сих пір точаться дискусії щодо існування фактичних трудових відносин у межах укладених гіг-контрактів. Наприклад, у Великій Британії під час довготривалого судового розгляду у справі «Uber BV vs Aslam» у 2021 році, остаточно було визнано певні трудові права за водіями Uber, наприклад, на оплату праці не меншу, ніж мінімальна, але не було поставлено остаточну крапку у питанні, чи є такі водії саме працівниками). 

Але, у будь-якому випадку є очевидним, що розвиток гіг-економіки у всіх країнах світу зумовлює необхідність врахування нової моделі співпраці компаній з фахівцями за гіг-контрактами.

Деякі країни запровадили заходи з податкового стимулювання ІТ-сфери: «Bagmane Tech Park» в Індії та «Парк високих технологій» у Білорусі, «IP box» на Кіпрі та в Ірландії, звільнення доходів IT-спеціалістів від ПДФО у Румунії та особливий режим оподаткування прибутку в Естонії. Тобто у світі триває величезна конкуренція.

При цьому, зміна податкової політики ряду держав ЄС щодо галузі IT, зокрема у Сербії (запровадження «тесту на незалежність для підприємців»), Угорщині (звуження спеціального режиму оподаткування для малого бізнесу — КАТА) та Румунії (скасування 0% ставки ПДФО для IT-фахівців в рамках боротьби зі «прихованої зайнятістю») створили для України вікно можливостей щодо досягнення протягом найближчих років європейського лідерства в індустрії інформаційних технологій та, як задача максимум, залучення іноземних фахівців з тієї ж Сербії, Румунії та Угорщини.

Податки

Податкове навантаження на працівників, які уклали гіг-контракт, фактично не відрізняється від моделі «договір з ФОП»: необхідно сплатити ЄСВ — 22% (від мінімальної зарплати), ПДФО — 5% і військовий збір — 1,5%. Важливим є те, що адміністрування податків здійснюється компанією-роботодавцем. Крім того, на відміну від ФОП, гіг-спеціаліст не повинен складати фінансову звітність, розраховувати і сплачувати податки — все здійснює компанія як його податковий агент. Водночас гіг-спеціаліст хоч і не включається в штат працівників компанії, проте забезпечується соціальними гарантіями у такому самому обсязі.

Пенсійне забезпечення гіг-спеціалістів визначається Законом України «Про пенсійне забезпечення», який передбачає право гіг-спеціалістів на трудову пенсію, яка залежить від сплати резидентом «Дія.City» страхових внесків до Пенсійного фонду. Окремих положень для врегулювання майбутнього отримання пенсій для гіг-спеціалістів не передбачено, значення має саме фактична сплата ЄСВ. Це — ще одна перевага гіг-працівників перед ФОП-ами.

Додатки до гіг-контракту

Окремо слід зазначити, що укладання гіг-контрактів у переважній більшості випадків супроводжується також укладанням двох додаткових договорів:

 • договір про нерозголошення (Non-disclosure agreement — NDA);
 • договір про утримання від вчинення конкурентних дій (Non-compete agreement — NCA). 

Такі договори завжди укладаються окремо від гіг-контракту і не можуть бути включені до його змісту, оскільки мають різні предмети, і це прямо визначено Законом, в якому окремо передбачаються вимоги до таких договорів. 

Варто пам’ятати: якщо резидент Дія.City має намір укласти з гіг-спеціалістом договір NDA та/або договір NCA, то в самому гіг-контракті слід окремо зазначити пункт про те, що положення про нерозголошення та/або про утримання від вчинення конкурентних дій регулюються додатковими договорами.

Також у контракті NCA має бути вказана територія, на якій діє такий правочин, а також вичерпний перелік діяльності, що підпадає під конкуренцію. Проте, питання «вичерпного переліку» в контексті IT-діяльності — викликає питання. Річ у тім, що державні органи під час визначення переліку діяльності компаній, керуються КВЕДами. А гіг-спеціалісти, які зазвичай працюють в Дія.Cіті, у переважній більшості мають лише два КВЕДи — програмування і, можливо, дизайн. Тож фактично ІТ-спеціаліст не зможе працювати з іншими компаніями у майбутньому, які мають КВЕД «програмування», у разі підписання NCA на невигідних умовах.

Важливим є те, що укладання гіг-контракту можливо навіть без укладання окремих договорів про нерозголошення та/або про утримання від вчинення конкурентних дій. У випадку, якщо компанія все ж таки наполягає на укладанні таких договорів, гіг-спеціалісту вочевидь необхідно проконсультуватися з юристом або адвокатом щодо захисту його прав, які будуть викладені у відповідному договорі. 

Інакше, після закінчення строку дії гіг-контракту, гіг-спеціалістом ризикує стикнутися з труднощами при укладанні наступних гіг-контрактів з іншими компаніями, оскільки його права і можливості будуть суттєво обмежені договорами, які він раніше підписав.

Висновок

Гіг-контракт є відносно новою моделлю правочину, який дає можливості врегулювати правовідносини компаній резидентів «Дія.City» з гіг-спеціалістами. 

Гіг-контракт, вочевидь, є більш гнучким та мобільним способом взаємодії, ніж трудовий договір, умови якого регулюються здебільшого законодавством радянського періоду. При цьому, гіг-контракт надає безліч можливостей, які можна і необхідно використовувати, однак, не слід забувати також про його особливості, які потрібно враховувати в кожному індивідуальному випадку і лише тоді сторони зможуть скористатися перевагами такого типу договорів. 

Гіг-контракти — своєрідна революція для українських реалій і доволі зручний інструмент боротьби з тіньовим ринком, оскільки з їх допомогою можна перевести в легальне поле вже існуючі моделі трудових відносин. Крім того, існуючі у Законі ставки оподаткування сприятимуть поступовому відходу від переважного використання IT-компаніями послуг ФОП-ів.

Компаніям буде легше пояснити потенційним інвесторам, що вони дійсно є серйозним гравцем на ринку, маючи не купу «договорів з ФОП», а офіційний штат працівників. Це вигідно і IT–фахівцям, адже залучені інвестиції підуть у т. ч. і на їхню зарплату.

Чи будуть виправдані сподівання IT–суспільства стосовно укладання гіг-контрактів і, як наслідок, розвитку в Україні галузі як такої, покаже час.