Блог

Що таке Metaverse і Сosmos — визначення, взаємодія та правове регулювання

Діджиталізація не припиняє дивувати. Окрім базових, усім відомих нині понять  таких як віртуальна реальність і криптовалюта, також стрімко розвиваються такі проєкти як Metaverse і Cosmos. Про них сьогодні і піде мова в цій статті.

Що таке Metaverse?

Metaverse — це віртуальний світ, який існує в мережі Інтернет і відрізняється тим, що він є більш інтерактивним за звичні ігри. У Metaverse люди можуть створювати власних персонажів, взаємодіяти з іншими учасниками, будувати віртуальні об'єкти, відвідувати різноманітні віртуальні місця та навіть розвивати власні цифрові активи. Це є своєрідною цифровою реальністю, де можливості обмежені лише уявленням користувачів. Metaverse може використовувати технології штучного інтелекту, розширеної реальності та блокчейну для створення інтерактивних віртуальних світів.

Так, прикладом Metaverse може бути віртуальний світ, створений в ігрових платформах чи платформах соціальної взаємодії. До прикладу:

  • Roblox: це ігрова платформа, де гравці можуть створювати власні ігри, будувати світи, створювати своїх персонажів і власні віртуальні товари та взаємодіяти між собою.
  • Second Life: тривимірний віртуальний світ з елементами соціальної мережі, де користувачі можуть створювати власних персонажів, будувати віртуальні об'єкти та взаємодіяти в реальному часі.
  • Decentraland: це децентралізована платформа, побудована на блокчейні, де користувачі можуть купувати, продавати та взаємодіяти з віртуальною нерухомістю та іншими цифровими активами.

Ці приклади демонструють різноманітність Metaverse, де учасники можуть взаємодіяти у віртуальних просторах, створених для розваг чи навіть економічних операцій.

Що ж таке Сosmos?

Cosmos — це блокчейн-платформа, спрямована на створення мереж блокчейнів, які можуть взаємодіяти один з одним. Її основна ціль — забезпечити здатність різних систем чи технологій співпрацювати між собою, з метою обміну даними та активами. Cosmos використовує концепцію «Hub and Zone», де Hub — це блокчейн, який об'єднує інші блокчейни (Zone) в єдину мережу.

Ця платформа дозволяє проєктам створювати власні блокчейни та взаємодіяти з іншими блокчейнами в екосистемі. Cosmos також покликаний розв’язувати проблеми масштабування та швидкості, що є актуальними для багатьох проєктів.

Як Metaverse і Cosmos можуть взаємодіяти між собою?

Взаємозв’язок Metaverse і Cosmos може відкривати нові горизонти для віртуальної реальності та блокчейн-систем.

Приміром, основне призначення Cosmos, як блокчейн-платформи, полягає в забезпеченні коректної взаємодії між різними блокчейнами. У контексті Metaverse це означає, що віртуальні об'єкти, створені на різних системах, можуть існувати та взаємодіяти в єдиному величезному цифровому світі, об’єднаним кількома різними платформами. Тобто якщо в ігрових світах Metaverse будуть використовуватися блокчейни Cosmos, це може створити унікальні можливості для гравців. Адже вони можуть мати доступ до різних ігрових світів, обмінюючись ресурсами, персонажами тощо.

Такий взаємозв’язок може сприяти розвитку більш складних, реалістичних та інтерактивних віртуальних світів, де блокчейн виконує ключову роль у забезпеченні безпеки, взаємодії та управління цифровими активами.

А що з правовим регулюванням?

Metaverse — віртуальний світ, що охоплює різноманітні цифрові домени та платформи. Цей віртуальний простір вирізняється відсутністю фізичних обмежень чи залежності від національних законів. Тому питання правового регулювання стоїть достатньо гостро, адже Metaverse не обмежується правом якоїсь конкретної країни. Навколо цього питання точаться різні дискусії, а деякі науковці навіть пропонують впровадити так звану електронну юрисдикцію. Суть її полягатиме в єдиному регулюванні Metaverse, створивши електронні суди, адміністративні органи юрисдикції,  правову  базу,  а  також  механізми забезпечення  виконання  електронних  судових  рішень.

З правовим регулюванням Cosmos питання стоїть дещо простіше, з огляду на те, що воно зазвичай підпадає під дію законодавства про криптовалюти й блокчейн.

Якщо ж уявити ситуацію, що взаємодія Metaverse і Cosmos все ж можлива, то правове регулювання повинно буде охоплювати декілька ключових аспектів:

  • Класифікація цифрових активів. Оскільки віртуальні світи Metaverse можуть містити різноманітні цифрові активи, важливо визначити як вони будуть класифікуються з правової точки зору. Адже цифрові активи можуть підпадати під дію різних законодавчих актів, і це може вплинути на їх обіг та використання в Metaverse.
  • Ліцензування та регулювання обміну. Якщо віртуальні світи Metaverse використовують блокчейни Cosmos для обміну цифровими активами, то можуть виникнути питання ліцензування та регулювання обміну цих активів.
  • Авторські права та власність. Оскільки віртуальні світи Metaverse базуються на створенні та обміні віртуальними об'єктами, тому неминуче виникне питання визначення авторських прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Правове регулювання має визначити, які права на цифрові активи мають гравці, розробники та інші учасники Metaverse.
  • Захист інвесторів. Якщо учасники Metaverse здійснюють інвестиції в цифрові активи, важливо встановити механізми захисту інвесторів та регулювання ICO та інших форм фінансування в цьому контексті.

Підсумки

Термін «Metaverse» є широким та охоплює всі аспекти віртуального світу, від онлайн-ігор та соціальних платформ до віртуальних магазинів та робочих просторів.

Cosmos — це блокчейн-платформа, яка призначена для розробки мереж блокчейнів з можливістю взаємодії та обміну даними між собою.

На сьогодні взаємодія Metaverse і Cosmos не має конкретної реалізації, оскільки ці дві концепції можуть мати відмінні цілі та технічні характеристики.

Однак, можливо, у майбутньому буде розроблено рішення чи проєкти, що об'єднають обидві концепції. Все більше блокчейн-платформ розглядають можливість взаємодії з віртуальними світами чи Metaverse для розширення функціональних можливостей та використання цифрових активів.