Блог

Що таке повна мобілізація та чи чекати на неї українцям

Такий термін як «повна мобілізація» в українському законодавстві відсутній, мобілізація зазвичай буває загальна або часткова. Відмінність між ними полягає у тому, що загальна мобілізація провадиться на всій території України та стосується усієї економіки, а часткова здійснюється в окремих областях (регіонах). Крім того, є також цільова мобілізація, спрямована на подолання надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру державного рівня.

Як механізм мобілізація в першу чергу спрямована саме на адаптацію економіки до вимог воєнного часу. Наприклад, мобілізаційні заходи можуть включати перепрофілювання підприємств на виготовлення товарів, необхідних для військових формувань, встановлення «пріоритетності» виробництв, як то було при визначенні графіків відключень електроенергії у період її дефіциту.

Разом із тим, мобілізація також містить комплекс заходів щодо призову військовозобов’язаних на службу в особливий період. Зокрема, владою визначається кількість осіб, що має бути призвана на військову службу, та її склад, з урахуванням чого складається мобілізаційний план. На підставі останнього встановлюється черговість призову на військову службу, відповідно до якої здійснюється призов. Фактично наразі пріоритет перш за все надавався особами, що мають бойовий досвід чи військовий вишкіл. Разом з тим, за відсутності необхідної кількості зазначених осіб, на військову службу призиваються й інші категорії.

Перелік осіб, які не підлягають призову, визначається статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Зокрема, не можуть бути призвані на військову службу:

 • заброньовані особи;
 • інваліди та непридатні до військової служби за станом здоров’я;
 • особи, які мають на утриманні не менше 3 дітей;
 • особи, що виховують неповнолітню дитину-інваліда чи дитину з особливо тяжкою хворобою, чи травмою;
 • батьки, що виховують повнолітню дитину-інваліда І чи ІІ групи;
 • особи, на утриманні яких перебувають неповнолітні сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування;
 • особи, що зайняті постійним доглядом за іншим з подружжя, дитиною чи батьками, своїми чи іншого з подружжя;
 • особи, що мають дружину чи чоловіка з інвалідністю, чи одного зі своїх батьків, чи іншого з подружжя з-поміж осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;
 • опікуни інваліда, визнаного судом недієздатним, чи зайняті постійним доглядом за інвалідом І чи ІІ групи;
 • особи, що мають неповнолітню дитину та чоловіка чи дружину, що проходить військову службу;
 • народні депутати України та АРК і працівники військових і правоохоронних органів.

Певні категорії також мають відстрочку від призову, наприклад, студенти денної та дуальної форми навчання, педагогічний персонал тощо.

У цілому мобілізація не передбачає призов і направлення на фронт абсолютно усіх, щонайменше у зв’язку з тим, що економіці необхідна мінімальна кількість працівників для функціонування, у тому числі й забезпечення воєнних потреб і базових потреб населення. Саме з цією метою функціонують такі механізми, як надання підприємствам статусу критично важливого та бронювання військовозобов’язаних працівників за підприємством.

А ось у частині обліку військовозобов’язаних перед державою завдання зовсім інше — відомості мають бути повними, детальними та актуальними. У зв’язку з цим періодично висуваються ініціативи щодо обмеження прав осіб, які ухиляються від військового обліку, з метою спонукання останніх до оновлення даних про себе. Разом із тим слід відзначити, що не кожна із запропонованих ініціатив є законною та конституційною, що перешкоджає її імплементації.