Блог

5 стратегій підвищення залученості працівників для успіху у 2024 році

У сфері управління персоналом залученість членів команди залишається важливим фактором успіху компанії. У 2024 році ринок праці продовжуватиме еволюціонувати, пропонуючи нові виклики та можливості. Тому, щоб успішно адаптуватися до цих змін, HR-фахівці мають бути на крок попереду.

Важливість залученості працівників

Перш ніж обговорювати стратегії, необхідно ще раз підтвердити важливість залученості членів команди. Процвітаюча культура компанії виходить за рамки вимірювання задоволеності роботою  —  вона передбачає створення такого середовища, в якому працівники емоційно зацікавлені. Це призводить до підвищення продуктивності та зниження плинності кадрів.   

Залученість персоналу  — це не просто мейнстрим у сучасному бізнесі, але і необхідна умова для його успішного розвитку. Працівники, які відчувають себе поцінованими, мотивованими та задоволеними своєю роботою, стають справжніми партнерами в досягненні спільних цілей компанії. Залученість персоналу  — це інвестиція в людей, що призводить до стійкого успіху та створення позитивної корпоративної культури. 

Небезпека нехтування: як проігноровані проблеми руйнують бізнес

Нехтування питаннями залученості співробітників може мати серйозні наслідки для організацій. Ось деякі реальні статистичні дані, які ілюструють масштаби проблеми. 

  • Зниження продуктивності: Згідно з опитуванням Gallup, незалучені працівники коштують американським компаніям до 550 мільярдів доларів на рік у вигляді втраченої продуктивності. Дослідження рекомендує бізнесам зосередитися на заохоченні особистої активності та використовувати інструменти для моніторингу й підтримки залученості.
  • Підвищення плинності кадрів: Звіт The Work Institute’s про утримання співробітників показав, що у 2021 році середня вартість плинності кадрів на одного працівника становила приблизно 33% від його річної зарплати.

А  тепер заглибмося в стратегії протидії цим наслідкам:

Покращення комунікації та зворотного зв’язку в команді

Ефективна комунікація та відкриті канали для фідбеку є основою довіри та відданості в організації. 

Успішна комунікація включає створення відкритого середовища, де члени команди відчувають впевненість в можливості висловлювати свої думки та ідеї без будь-яких обмежень чи остраху. Це може бути досягнуто шляхом встановлення діалогу, активного слухання та виявлення зацікавленості в поглядах кожного члена команди.

Збільшення прозорості є ще однією ключовою складовою успішної комунікації. Надання доступу до важливої інформації, а також включення працівників у процеси прийняття рішень на рівні команди, підсилює відчуття відповідальності та прив’язаності до спільних цілей.

Комбінація цих факторів створює сприятливий контекст для ефективної комунікації та зворотного зв’язку в команді, що своєю чергою сприяє підвищенню рівня залученості персоналу й створенню ефективної робочої атмосфери.

Розвивайте культуру інклюзивності

Інклюзивність гарантує, що кожен працівник відчуває, що його поважають, цінують і чують, незалежно від його посади, статі чи походження. 

До прикладу, звіт McKinsey & Company виявив, що компанії, які перебувають у верхньому квартилі за рівнем гендерного розмаїття у своїх керівних командах, на 25% частіше мають прибутковість, вищу за середню. Ця статистика підкреслює позитивний вплив інклюзивності на фінансові результати компанії.

Ставте в пріоритет добробут працівників

Добробут працівників нерозривно пов’язаний з їхньою продуктивністю. Демонстрація роботодавцем прихильності до ментального добробуту членів команди призводить до підвищення їхньої відданості та залученості.

Дослідження Harvard Business Review показало, що на кожен долар, інвестований у добробут співробітників, компанії отримують 1,5 долара прибутку у вигляді підвищення продуктивності та зниження витрат на охорону здоров’я. Це свідчить про відчутні переваги well-being- програм.

Впроваджуйте безперервне навчання та розвиток

Можливості безперервного навчання та розвитку є каталізаторами для підтримки залученості та мотивації. Ці ініціативи дають співробітникам відчуття прогресу та можливість вдосконалювати свої навички й поглиблювати знання. 

В опитуванні, проведеному LinkedIn, 94% працівників заявили, що залишаться в компанії довше, якщо вона інвестуватиме в їхнє навчання та розвиток. Це підкреслює, що інвестиції в розвиток персоналу не тільки сприяють утриманню талантів, але й стимулюють інноваційність та продуктивність, оскільки співробітники, які відчувають особисте зростання, частіше приносять нові ідеї та нові підходи до роботи.

Забезпечте гнучкий графік роботи

У сучасному бізнес-середовищі гнучкий графік роботи — це не просто перевага, а необхідність. Вона враховує різноманітні потреби та особисті зобов’язання працівників, що призводить до підвищення лояльності та задоволеності роботою.

Звіт компаній FlexJobs і Global Workplace Analytics показав, що 95% респондентів вважають, що гнучкий графік зробить їх щасливішими, а 79% заявили, що були б більш лояльними до свого роботодавця, якби мали гнучкий графік роботи. При цьому більшість працівників не прагнуть кардинальних змін в організації своєї роботи. 

І на завершення: обговорені стратегії мають важливе значення для формування вмотивованої та залученої робочої сили у 2024 році, особливо з огляду на те, що робоче місце продовжує еволюціонувати. Нехтування залученням працівників може мати жахливі фінансові та операційні наслідки, про що свідчить реальна статистика. Залучені працівники — це не лише актив для компанії, але й джерело інновацій, продуктивності та стабільності.

Щоб забезпечити стабільну та успішну діяльність, бізнеси повинні враховувати індивідуальні потреби персоналу, розвивати прозорі взаємини та створювати позитивну корпоративну культуру.